Ugovor za izdavanje stana

Ugovor za izdavanje stana - stavke ugovora i primer ugovora u pdf formatu

Sastavljanje i potpisivanje ugovora predstavlja početak bilo koje vrste saradnje. Kada stanar i stanodavac potpišu ugovor, to znači da su obe strane spremne na korektan odnos. Ugovor je pravna garancija da će se usmeni dogovori poštovati. Cilj ugovora je da garantuje da će stanar stan čuvati kao da je njegov, a stanodavac će preuzeti svoj deo odgovornosti za nekretninu.
ugovor-o-izdavanju-stana

Veliki broj ljudi mesečno posećuje sajtove za oglašavanje nekretnina, izdavanje stanova je najtraženija pretraga. Najčešće studenti iznajmljuju stanove u Beogradu kako bi pronašli privremeno mesto stanovanja tokom studija. U poslednje vreme, ima i dosta stranih državljana koji traže privremeni smeštaj. To dovodi do ogromne potražnje za stanovima u Beogradu, trenutno su najtraženije i izdavanje stanova Zemun.

Neophodno je napraviti ugovor za izdavanje stana radi obostrane sigurnosti. Ukoliko budući stanar ne želi da potpiše ugovor, najbolje je odbiti takvu ponudu jer ima puno ljudi koji su svesni važnosti ugovora i spremni da ga potpišu. Naravno, ukoliko je sadržaj takav da štiti obe ugovorne strane.

Šta je ugovor o zakupu stana?

Ugovor o zakupu stana je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da će predati nekretninu na korišćenje, zakupac se obavezuje da će plaćati zakupninu i da će mu nakon isteka ugovora vratiti nekretninu.

Zakup je moguć na određeno ili neodređeno vreme i jedna od stavki ugovora je trajanje ugovora.

Koje ugovorne obaveze ima zakupodavac?

Zakupodavac ima sledeće obaveze:

 • Predaja nekretnine;
 • Predate materijalne stvari treba da budu u ispravnom stanju, izuzev mogućih sitnih popravki prilikom korišćenja stvari;
 • Odgovornost za materijalne nedostatke stvari, stvari treba da budu fukncionalne;
 • Odgovornost za pravne nedostatke, ukoliko nekretnina pripada drugom licu i slično, ugovor se raskida;

Koje ugovorne obaveze ima zakupac?

Zakupodavac ima sledeće obaveze:
 • Upotreba stvari i održavanje u stanju u kojem su predate, odgovornost za sitne kvarove nastale korišćenjem;
 • Plaćanje zakupnine, uglavnom na mesečnom nivou;
 • Vraćanje zakupljenih stvari u zatečenom stanju;

U kojim slučajevima nastaje zakup nekretnine prestaje?

 • Istekom vremena trajanja ugovora;
 • Ako zakupac nastavi sa korišćenjem nekretnine nakon isteka ugovora i zakupovac se slaže, onda je došlo do prećutnog obnavljanja ugovora;
 • Otkazom - ako je zakup na neodređeno vreme ili je ugovor istekao, ugovor se može prekinuti otkazom jedne od strana, s' tim što je važno poštovati otkazni rok koji je naveden u ugovoru;

Propast stvari usled više sile - u ovom slučaju zakupac može tražiti raskid ugovora ili sniženje kirije.

U slučaju smrti ugovarača, ugovor se nastavlja sa naslednicima ako nije drugačije dogovoreno.

Ugovor o izdavanju stana - stavke ugovora

 1. Lične podatke (ime, prezime i adresa) zakupca i zakupodavca
 2. Adresa nekretnine koja se izdaje
 3. Trajanje ugovora i datume početka i završetka izdavanja
 4. Iznos kirije i način plaćanja
 5. Uslove održavanja stana (odgovornost za popravke, popis stvari i stanja stvari, odražavanje stvari u zatečemm stanju)
 6. Prava i obaveze zakupca i zakupodavca
 7. Odredbe o raskidu ugovora i načinu vraćanja depozita
 8. Potpisi zakupca i zakupodavca, datumi potpisivanja ugovora i overa ugovora

Ovo su osnovne stavke ugovora, moguće je imati dodatne stavke u skladu sa specifičnim potrebama. Savetujemo da se pre potpisivanja ugovora konsultuje sa advokatom radi sigurnosti.

Lični podaci obe ugovorne strane

Validan ugovor treba da sadrži ime i prezime zakupca i zakupodavca sa brojem ličnih karata.

Pored osnovnih informacija, kvalitetan ugovor bi trebalo da sadrži sve što može zaštititi stanodavca i stanara. Sadržaj ugovora zavisi od tipa nekretnine koja se izdaje, ako je nekretnina veće strukture i nameštena, ugovor će biti duži jer sadrži više detalja. Primer ugovora za izdavanje stana se može preuzeti sa ove stranice na linku ispod. Ukoliko se izdaje kuća, ugovor se može prilagoditi.

Ugovor o zakupu stana u PDF-u

Popis nameštaja i uređaja u nekretnini

Ukoliko se nekretnina izdaje nameštena ili polunameštena, vlasnik u ugovoru treba da popiše šta sadrži nekretnina od nameštaja i uređaja. Važno je da detaljno opiše stanje stvari, jer u većini slučajeva u stanu nije sve podjednako korišćeno.

Prilikom potpisivanja ugovora o stanovanju potrebno je lepo pročitati ugovor koji kreira vlasnik ili agencija za nekretnine na osnovu informacija koje dobije od vlasnika. Nakon definisanja stavki ugovora, stanodavac može u nekretnini svesno ili nesvesno nešto promeniti, zato je bitno da zakupac pažljivo pročita ugovor.

Za zaštitu stanara je jako bitno da se u ugovoru popiše nameštaj i uređaji, ali još važnije je to u kakvom su stanju stvari navedene u ugovoru. Može se desiti da vlasnik samo usmeno kaže šta je neispravno, ali to nigde ne piše u ugovoru. Što se tiče uređaja koji su pod garancijom, to se uglavnom navede u ugovoru, to je nešto pozitivno, a ugovor treba da bude sveukupna zaštita od potencijalnih nesuglasica i troškova.

Prilikom razgledanja stana, kada je pored nas agent ili vlasnik, nekretnina se na prvi pogled može poklopiti sa našim očekivanjima. Međutim, kada smo u žurbi i komunikaciji sa drugima, vrlo lako nam može promaći nešto što bi u drugačijoj situaciji bilo očigledno. Ugovor ne treba potpisivati na brzinu, najbolje je sačekati nekoliko dana i potpisati ugovor kada se stanje stvari potvrdi.

5 bitnih stavki ugovora za izdavanje na TikTok-u

Vazne stavke u ugovoru za izdavanje stana koje ne smete da izostavite. Stanodavac i stanar treba da budu zasticeni ugovorom.
@roommateor.com Vazne stavke u ugovoru za izdavanje stana koje ne smete da izostavite. Stanodavac i stanar treba da budu zasticeni ugovorom. #izdavanjestanovabeograd #izdavanjestanova #nekretnine #nekretninebeograd #agencijazanekretnine #roommateor #roommateorizdavanjestanova #stanovi ♬ original sound - Roommateor

Plaćanje popravki u iznajmljenom stanu

Definisanjem ugovora potvrđujete da bi popravke trebalo da plaća vlasnik nekretnine ukoliko kvar nije izazvan spoljnim uticajem, odnosno neispravnim korišćenjem od strane stanara.

Ukoliko stanar napravi štetu, dužan je da je pokrije. Na primer, ukoliko se veš mašina prepuni i pokvari, stanar preuzima odgovornost. Što se tiče popravki, potrebno je angažovati ovlašćeni servis. Nakon što se popravi, obavezno sačuvati račun koji sadrži informacije o tome šta se plaća (koji su delovi kupljeni za uređaj i usluga servisa) i kog datuma je urađena popravka.

Stanar treba da obavesti stanodavca čim primeti da nešto ne funkioniše kako treba bez obzira da li je u pitanju manja ili veća šteta.

Krečenje u iznajmljenom stanu

Ugovor sadrži informaciju da li je stanar ušao u okrečeno i od toga zavisi u kakvom stanju treba da napusti stan.

Ukoliko je stanar napravio buđ na zidovima, stanodavac ima pravo da zahteva krečenje ili prekine ugovor ukoliko smatra da stanar nije ispunio dogovor i ne održava nekretninu okrečenu kako je zatekao. Svakako pre napuštanja stana treba da okreči ili mu se iznos krečenja može odbiti od depozita.

Za nekretninu koja prokišnjava i zahteva građevinske radove, stanar ne snosi odgovornost jer u tom slučaju stanodavac nije predao funkcionalnu nekretninu. U ovakvim slučajeva se takođe ugovor može prekinuti i stanodavac je dužan da vrati depozit.

Ugovor o zakupu stana kirija i depozit

Stanar je po ugovoru dužan da nekretninu koristi na predviđen način, plaća mesečnu kiriju i troškove. Mesečni iznos kirije i troškova je dogovoren, definisan ugovorom i određeno je kada će se tačno u mesecu plaćati, obično je u pitanju početak meseca. Zauzvrat, stanodavac mu je predao nekretninu za korišćenje u dogovorenom stanju i zahteva da je stanar održava u istom stanju.

U slučaju da stanar nije platio kiriju ili troškove na vreme stanodavac bi po zakonu trebalo da ga upozori. Stanar ima pravo na stanovanje ako plati sva dugovanja u predviđenom roku.

Depozit je novčana garancija za vlasnika nekretnine i treba da bude vraćen stanaru koji je ispoštovao stavke ugovora, nije napravio nikakvu štetu prilikom stanovanja i uredno je plaćao svoja dugovanja. Depozit je u većini slučajeva u iznosu jedne mesečne kirije.

Otkazni rok za iseljenje iz stana

Stanar ima dužnost da nekretninu koristi shodno njenoj nameni. Ukoliko koristi na nepredviđen način i time vlasniku nekretnine nanosi štetu, zakupodavac može prekinuti ugovor bez otkaznog roka. Ugovor se prekida u slučaju da zakupodavac ne izmiruje svoje mesečne troškove. Ugovor se prekida i u slučaju da stanodavac nije ispoštovao stavke ugovora.

Ugovori za izdavanje imaju sličnu sadržinu, razlikuju se u zavisnosti od namene nekretnine, opremljenosti i sličnih specifičnosti. Ukoliko se stan izdaje preko agencije za nekretnine, agencija će definisati stavke ugovora. Svakako, je kreiranje i potpisivanje kvalitetnog ugovora.

Objavio: roommateor logo Roommateor.com
Ažurirano: