Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Pristup i korišćenje sajta www.roommateor.com
 • Korisnik prihvata pravila i uslove korišćenja postavljena od strane www.roommateor.com
 • Korisnik prihvata pravila i uslove korišćenja definisana od strane Republike Srbije
 • Korisnik ima pravo da prestane sa korišćenjem sajta ukoliko mu ne odgovaraju pravila i uslovi korišćenja, ukoliko se delimično ne slaže sa pravilnikom može nas kontaktirati da zajedno pokušamo da rešimo potencijalni ili postojeći problem
 • Korisnik će istog trenutka biti obavešten o promenama uslova korišćenja na ovoj stranici

Korisnik je saglasan da neće:
 • Prekršiti zakon Republike Srbije, odnosno, sve aktivnosti koje bude imao vezane za naš sajt biće legalne
 • Ugroziti funkcionisanje sajta korišćenjem kompjuterskih programa ili bilo kojih drugih sredstava koja ometaju korisnike u korišćenju sajta ili sam sajt
 • Uznemiravati druge korisnike objavljujući uvredljive poruke i ostale sadržaje koji su neprimereni:
  -uznemiravanje na osnovu verske, nacionalne ili bilo koje druge pripadnosti
  -ugrožavanje identiteta i objavljivanje informacija koje su zaštićene autorskim pravima,
  kao i zloupotrebljavanje tuđih informacija u nezakonite svrhe -širenje dezinformacija ili nepotpunih informacija
 • Koristiti sajt za propagande bez naše saglasnosti

Autorska prava
 • Informacije koje su objavljene na sajtu od strane korisnika postaju javne
 • Celokupan sadržaj koji se može videti na sajtu (uključujući i programerski kod) pripada www.roommateor.com i ne sme biti zloupotrebljavan ili korišćen u neke druge svrhe

Sajt www.roommateor.com je saglasan da:
 • Poseduje celokupan sadržaj sajta, uključujući i informacije o korisnicima
 • Informacije o korisnicima se upotrebljavaju samo za potrebe sajta
 • Mogućnost brisanja korisničkog sadržaja ukoliko se korisnik ne pridržava pravilnika
 • Zabrana pristupa korisniku ako se ne drži pravila i uslova korišćenja sajta, kao i preduzimanje pravnih mera protiv korisnika koji ugrožava funkcionisanje samog sajta ili pokušava da ga ugrozi
 • Nismo odgovorni za korisnički sadržaj jer se ne bavimo proverom njegove istinitosti i potpunosti
 • Naš cilj je spajanje cimera preko sajta, ali nakon toga, za lično upoznavanje, komunikaciju i zajedničke aktivnosti cimera ne snosimo nikakvu odgovornost
Poslednji put ažurirano: Maj 2019