Uslovi korišćenja

Uslovi koriščenja

Stranica "Uslovi koriščenja" prikazuje prava i obaveze korisnika sajta za oglašavanje Roommateor i prava i obaveze sajta prema korisnicima. Adresa sajta je https://www.roommateor.com. Sajt / portal za oglašavanje nekretnina Roommateor je oglasni prostor na internetu gde se oglašavaju fizička i pravna lica. Sajtu se može pristupiti sa bilo kog uređaja, kao i Roommateor aplikaciji. Sajt i aplikacija su u vlasništvu firme Roommateor.

Firma Roommateor je registrovana u Leskovcu na adresi Božidara Veličkovića 50, matični broj: 65708507, PIB: 111859102.
Uslovi korišćenja čine sastavni deo firme Roommateor / sajta Roommateor i predstavljaju ugovor koji se zaključuje između firme i svakog pojedinačnog korisnika. Firma pruža usluge oglašavanja fizičkim i pravnim licima po Pravilima i uslovima korišćenja koji su definisani na ovoj stranici.
Samim pristupom sajtu i korišćenjem usluga koje sajt pruža, korisnik prihvata sve što je definisano na stranici "Uslovi korišćenja". Uslovi korišćenja se primenjuju na svaki pristup sadržajima sajta.
Poslovanje firme preko sajta regulisano je svim zakonima i propisima pravnog sistema Republike Srbije.
Sajt služi kao oglasni prostor za nekretnine, cimere i saputnike za putovanja. Sajt se ne bavi iznajmljivanjem i prodajom nekretnina ili bilo kojim drugim poslom, već pruža reklamni i oglasni prostor. Fizička i pravna lica postavljaju i uređuju sadržaj na sajtu, firma ne utiče na to kakav će sadržaj biti na sajtu, već je oglašivač (osoba koja kreira svoj profil i oglas/e) sam odgovoran za tačnost sadržaja koji oglašava. Sadržaj na sajtu unose oglašivači lično ili sajt preuzima njihov sadržaj sa sajta korisnika ili baze na kojoj se nalaze svi oglasi koji pripadaju korisniku koji je pristao na oglašavanje. Isključivu odgovornost za tačnost podataka koji su postavljeni na sajt ima oglašivač.
Firma ima pravo da sadržaj ukloni sa sajta u bilo kom trenutku, bez obaveze da naknadno obrazloži zašto se to dogodilo. Ukoliko je sadržaj neprimeren, korisniku se može onemogućiti pristup prijavi na sajt privremeno ili trajno u zavisnosti od ozbiljnosti problema.

Opis usluge

Na sajtu postoje sledeće kategorije: izdavanje stanova, prodaja stanova, cimeri i saputnici / cimeri za putovanja i oglašivači se oglašavaju u okviru kategorije koja im odgovara. Većinu oglašivača čine korisnici koji oglašavaju nekretnine u većim gradovima u Srbiji. Korisnici su nam i oni koji traže nekretnine, cimere i saputnike. Na sajtu se susreću ponuda i potražnja za pomenute kategorije na sajtu. Svi korisnici imaju pristup javnim podacima, odnosno sadržajem koje su postavili drugi korisnici. Na sajtu postoji i opcija međusobnog dopisivanja.
Sajt omogućava internet oglašavanje pod uslovima koji su propisani Zakonom o oglašavanju.

Korisnici

Korisnici usluga koje pruža sajt su posetioci sajta i registrovani korisnici koji su pristupili sajtu preko interneta. Registrovani korisnici su fizička i pravna lica.
Posetilac je osoba koja pristupi sajtu bez registracije ili prijave na sajt, pregleda i ima interakciju sa sadržajem koji su postavili oglašivači. Koriščenje sajta je besplatno.
Registrovani korisnici su fizička ili pravna lica koji su se registrovali na sajt i oglašavaju svoju ponudu.
Registracija korisnika i sav sadržaj koji korisnik postavi je na njegovu odgovornost. Sajt ne modifikuje sadržaj, već je sadržaj onakav kakav je kreirao registrovani korisnik.
Registovani korisnik u svakom trenutku može da promeni sadržaj, da isključi oglas ili ga izmeni, kao i svoju profilnu stranicu. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik sadržaja koji je postao javno dostupan na sajtu. Postavljanjem sadržaja, firma može da koristi sadržaj kada je aktivan na sajtu, npr. u svrhu digitalnog marketinga, što pomaže da se ponuda i potražnja povežu. Privatni podaci oglašivača se ne koriste. Sadržaj ostaje onakav kakvim ga je kreirao korisnik oglašivač i oglašivač snosi odgovornost za istinitost sadržaj, odnosno na svoje javno predstavljanje na sajtu i predstavljanje svoje ponude. Registrovani korisnik isti sadržaj može da oglasi i na drugim sajtovima.
Svakom pojedinačnom prijavom na sajt, registrovani korisnik pristupa svom nalogu i ima mogućnost postavljanja, menjanja i brisanja sadržaja koji je postavio.
Postavljanje sadržaja na sajt, znači da registrovani korisnik zna da će njegov sadržaj postati javan i da je cilj sadržaja marketing. Registrovani korisnik zna i da će se sadržaj ukloniti od strane sajta ukoliko nije u skladu sa Uslovima korišćenja.
Registrovani korisnik u svakom trenutku može da ukine svoj nalog na sajtu bez obrazloženja ili da obriše sadržaj.

Pravilnik o zaštiti ličnih podataka

Firma raspolaže podacima o oglašivačima koje su sami uneli na sajt ili su pristali da njihovi podaci budu uneti. Podaci se prikupljaju u svrhu sajta i ne postoji nikakav drugi cilj za prikupljanje podataka.
Važno je da:
 • podaci o agenciji ili fizičkom licu koji se nalaze na sajtu su uneti dobrovoljno, korisnik se registrovao sa namerom da koristi sajt
 • svrha prikupljanja podataka je oglašavanje nekretnina kako bi oglasi bili vidljivi što većem broju lica koja su u potrazi za nekretninama
 • sav sadržaj registrovanog korisnika koji je unet može biti izbrisan kada korisnik to želi i može sam povući sadržaj ili da kontaktira firmu
 • prikupljeni podaci služe da pokažu ko je oglasio nekretninu kako bi ostali korisnici znali kome se obraćaja, dakle, služe za identifikaciju registrovanog korisnika
 • lični podaci koje imamo o registrovanim korisnicima neće biti menjani od strane firme, osim na zahtev korisnika koji je kreirao sadržaj
Podaci koji se prikupljaju za pravna lica su: naziv firme, e-mail, grad i deo grada, adresa, telefon, PIB i matični broj pojedinačne agencije.
Podaci koji se prikupljaju za fizička lica su: ime, prezime i e-mail.

Mejlovi i notifikacije

Korisnik je saglasan da firma ima pravo da šalje bilo koju vrstu obaveštenja koja se odnosi na sadržaj sajta. Obaveštenja mogu biti u formi mejlova i notifikacija. Registrovani i neregistrovani korisnici dobijaju obaveštenja kada na sajtu ima nekog noviteta, kada imaju nove poruke i upite, obaveštenja o novim oglasima po njihovim kriterijumima i slične informacije koje su direktno povezane sa sajtom.

Reklamacije

Reklamacija nije moguća jer sajt pruža uslugu, a ne proizvod koji je opipljiv. Uspešnost digitalnog marketinga i oglašavanja zavisi od toga kakva je ponuda i potražnja i od kvaliteta sadržaja koji pruža svaki korisnik pojedinačno. Usluga oglašavanja podrazumeva ustupanje oglasnog prostora, ta usluga se svakako regularno izvršava.

Autorska prava

Firma ima vlasništvo nad sajtom i zabranjeno je kopiranje sadržaja, kodova i svega što je direktno povezano sa firmom i čini pripadajuću intelektualnu svojinu.
Neovlašćeno preuzimanje sadržaja firme bez dozvole firme, smatraće se povredom autorskih prava što podrazumeva pokretanje pravnih postupaka po zakonu o Zaštiti autorskih prava.
Sajt može sadržati i elemente autorskih prava drugih lica jer je prilikom oglašavanja jasno naznačena pojedinačna agencija. Na stranicama pretrage se nalazi logo agencije na svakom oglasu i može se naći vodeni žig koji je postavila agencija. Takođe, spisak agencija koje se oglašavaju na sajtu i spisak partnera koji se reklamiraju na sajtu sadrži logoe oglašivača što je u skladu sa Zakonom. Na taj način sajt dodatno reklamira klijente, tako što ih javno predstavi i jača njihov brend kod svojih korisnika koji pretražuju nekretnine.
Svaki registrovani korisnik je saglasan da snosi odgovornost za sadržaj koji je postavio na sajt i učinio ga javno dostupnim.

Pravila korišćenja sajta za korisnike

Registrovani korisnici se pri kreiranju sadržaja na sajtu drže određenih pravilima u skladu sa stavkom "Pravila korišćenja sajta za korisnike".
Firma ima pravo da neadekvatan sadržaj registrovanog korisnika ukloni sa sajta bez ikakvog objašnjenja.
Registrovani korisnik je odgovoran za kreiranje sadržaja koji može biti različitog kvaliteta, za šta je odgovoran registrovani korisnik koji ga kreira. Može se dogoditi da je sadržaj neprimeren i u tom slučaju će sadržaj biti ažuriran ili eliminisan sa sajta u zavisnosti od greške koja je načinjena.
Primeri:
 • oglas može biti kreiran u pogrešnoj kategoriji jer korisnik nije lepo pročitao gde postavlja sadržaj
 • unošenje sadržaja u pogrešno polje - na primer unošenje cene u polje u kom treba da bude ispisan broj telefona
 • dupli sadržaj - korisnik kreira dva oglasa u istoj ili u dve različite kategorije greškom ili kako bi oglas učinio vidljivijim, nrp. korisnik izdaje sobu i postavi oglas u kategoriji "Izdavanje stanova" i u kategoriji "Tražim cimera"
 • unošenje loših slika - mogu biti u pitanju slike lošeg kvaliteta, loših dimenzija i generalno slike koje su nevidljive ili zbunjuju korisnike
 • slike na oglasu ili profilu mogu biti neprimerene
 • problem uvredljivog sadržaja pri kreiranju profila ili oglasa - sadržaj koji prikazuje izražavanje mržnje, rasizma ili bilo koji drugi oblik društvene diskriminacije
 • uznemiravanje ili provociranje drugih osoba
 • traženje ličnih informacija, ucenjivanje, uslovljavanje i druge manipulacije
 • javno objavljivanje poverljivih informacija o drugoj osobi koje šteti njenoj bezbednosti, privatnosti, ugledu ili pravljenje lažnih profila na sajtu koji ugrožavaju drugu osobu
 • iznošenje informacija, slika ili drugih materijala koje pripadaju osobi bez njenog pristanka
 • korišćenje informacija sa sajta kako bi se neko ponizio, uvredio ili maltretirao
 • promovisanje netačnih informacija na osnovu kojih se propagiraju opasne aktivnosti usmerene na pojedinca, organizaciju ili na društvo
 • prikupljanje ličnih podataka i njihovo skladištenje bez dozvole korisnika
 • traženje lozinke ili neke druge lične informacije od drugog korisnika koje se koriste u nelegalne svrhe - npr. traženje broja kartice iz banke ili JMBG
 • zloupotreba sajta u cilju prikupljanja podrške za krivična dela ili bilo kakve nelegalne akcije, npr. korišćenje, razmena ili kupovina oružja
 • zloupotreba sadržaja na sajtu u cilju prodaje ili kupovine preko neovlašćenih i nedozvoljenih načina
 • pokušaj da se ugrozi sajt ili njegovo funkcionisanje, npr. slanje poverljivih informacija o sajtu koje šalje korisnik drugim licima kako bi zajedno ugrozili sajt
 • falsifikovanje, hakovanje, korišćenje botova, virusa, računarskih kodova i drugih nedozvoljenih metoda koje ugrožavaju sajt, deo sajta ili server
 • automatsko korišćenje sistema za slanje raznih poruka, slika ili drugih vrsta sadržaja koje uznemiravaju korisnike ili zaposlene na sajtu
 • namerno opterećivanje servera putem sadržaja sa ciljanom namerom
 • prodaja ili prenos jednoj korisničkog profila na drugi
 • pokušaj da se testira ranjivost sistema sajta ili bilo kog njegovog dela
Oglasi ili profili koji sadrže bilo šta od gore navedenog će biti deaktivirani i mogu dobiti trajnu zabranu korišćenja sajta. Sve radnje i delovanja za koje se smatra da privremeno ili trajno pokušavaju da naškode korisniku, sajtu ili nekom njegovom delu, biće trajno blokirani na sajtu. Lica koja žele da manipulišu sadržajem na sajtu i ličnim podacima korisnika, takođe će dobiti trajnu zabranu oglašavanja.
Firma ima pravo da nadgleda korisničke aktivnosti. Firma nadgleda aktivnosti radi unapređenja korisničkog iskustva i nelegalne radnje na sajtu mogu biti vrlo brzo zapažene od strane tima koji radi na sajtu. U tom slučaju, kršenje pravila ponašanja će dovesti do zabrane korišćenja sajta. Ukoliko korisnik kreira drugi nalog i pokušava da na sve načine ponovo sebe poveže sa sajtom ili kodom, dobiće krivičnu prijavu, a mi ćemo u saradnji sa nadležnim državnim organima identifikovati problem i izložiti dokazni materijal o problemu koji se pojavio.

Oglasna poruka

Sajt za oglašavanje je prenosilac oglasne poruke i pruža uslugu oglašavanja putem interneta u formi iznajmljivanja oglasnog prostora na sajtu.
Oglasnu poruku je unelo lice koje se oglašava (oglašivač) i on je odgovoran za tačnost informacija i aktuelnost sadržaja. Sajt nije odgovoran ukoliko je kvadratura stana ili cena upisana netačno, sajt ne širi dezinformacije, već je oglašivač taj koji oglašava i koji može napraviti slučajnu ili namernu grešku. Za sve pravne posledice koje nastanu unosom oglasne poruke, odnosno kreiranja sadržaja na sajtu, odgovorno je lice koje je unelo podatke.
Firma zadržava pravo da ne objavi sadržaj za koji se smatra da krši bilo koji zakon Republike Srbije, pogotovo Zakon o oglašavanju. U slučaju da firma primeti sumnjiv slučaj, oglašivač će biti obavešten da se na sajtu kreirao neadekvatan sadržaj na njegovom profilu i insistiraće na izmeni. Firma u svakom trenutku može da izbriše pomenuti sadržaj, ali će svakako obavestiti oglašivača, iako je sadržaj njegova odgovornost.
Oglasna poruka na sajtu nema veze sa posredovanjem u prodaji, sajt i zaposleni na sajtu nemaju nikakve veze sa prodajom ili posredovanjem u prodaji. Sajt je prostor za oglašavanje, a agencije za nekretnine se bave prodajom i ostalim procedurama u prenosu vlasništva. Takođe, prenosom oglasne poruke firma nema nikakve veze sa ugovorom o prenosu prava na nekretninu, već to rade agencije i njihovi klijenti samostalno na svoju ličnu odgovornost. Sajt je samo oglasni prostor na internetu gde se susreću ponuda i potražnja i ništa više od toga.

Registrovani korisnici fizička lica

Registracija na sajt je besplatna za fizička lica i omogućena je svima koji posećuju sajt.
Prilikom registracije potrebno je popuniti nekoliko polja sa ličnim podacima kao što je e-mail adresa.
Registrovani korisnici imaju svoj profil na sajtu koji mogu da uređuju, imaju mogućnost unošenja, ažuriranja oglasa, brisanja sadržaja i dopisivanja sa drugim korisnicima. Korisnik može deaktivirati svoj oglas, a može i deaktivirati svoj profil za šta je neophodno da nas kontaktira na: contact@roommateor.com. Deaktivirani profil se ne može ponovo aktivirati, ali se može napraviti novi. Ukoliko je treće lice preuzelo sadržaj, kao što su na primer fotografije stana, to ne možemo da promenimo jer je sadržaj bio javno dostupan i samim tim pristupačan svima.
Sajt omogućava registrovanom korisniku da ukoliko smatra da je neko u bilo kom trenutku zloupotrebio njegove lične podatke sa sajta obavesti firmu na e-mail adresu: contact@roommateor.com.

Registrovani korisnici agencije za nekretnine

Registracija agencijama za nekretnine je takođe besplatna, prilikom registracije imaju drugačiju formu za popunjavanje. To je forma za pravna lica koja sadrži podatke koji se koriste u svrhu oglašavanja, ali su javno dostupni. Firma ne garantuje za tačnost podataka registrovanih pravnih lica jer se u nekom trenutku neki od podataka mogu promeniti.
Registracijom, agencije dobijaju mogućnost unošenja svoje ponude nekretnina. Registovane agencije postavljaju i promocije oglasa kako bi svoju ponudu učinile vidljivijom za korisnike koje su u potrazi za stanovima ili kućama. Oglasi agencija se nalaze na stranicama pretraga za grad u kojem se agencija oglašava i u preporučenim oglasima. Agencija ima mogućnost da kupi paket i kupovinom najjačeg paketa postaje zlatni partner sajta, a sajt zauzvrat pruža adekvatnu reklamu predviđenu za zlatnog partnera. Agencije na sajtu primaju upite korisnika i mejlove korisnika.
Registrovana agencija ima mogućnost da menja sadržaj na sajtu, da dodaje nove oglase ili deaktivira postojeće. U slučaju da želi da deaktivira svoj profil, potrebno je da piše na e-mail: info@roommateor.rs. Deaktiviran profil se ne može ponovo aktivirati, ali se može napraviti novi. Ukoliko je treće lice preuzelo sadržaj, kao što su na primer fotografije stana, to ne možemo da promenimo jer je sadržaj bio javno dostupan i samim tim pristupačan.

Cenovnik oglašavanja

Firma vrši usluge reklamiranja po cenovniku koji je javno dostupan. Pojedinačna agencija plaća po fakturi koju joj isporuči firma u navedenom roku. Cenovnik je sastavni deo Uslova korišćenja i cenovnik je promenljiv u svakom trenutku.
Trenutni cenovnik pogledajte na dnu ove stranice: Oglašavanje na sajtu Roommateor.
Kada dođe do promene cenovnika, korisnici koji plaćaju oglašavanje budu obavešteni o tome najmanje 10 dana ranije.

Ograničenje od odgovornosti

Korisnici sajt koriste na svoju odgovornost. Sajt nije odgovoran za ispravnost sadržaja koja postavljaju lica i nije dužnost firme i sajta da proverava sadržaj, već služi isključivo kao oglasni prostor. Korisnik prihvata da sajt nema nikakve veze sa ponašanjem, ličnom i društvenom odgovornošću lica koje koristi sajt.
Firma ne garantuje za tačnost sadržaja koji je unet na sajt. Firma ne radi proveru ili odabir sadržaja koji će biti na sajtu, već je za to zadužen svaki korisnik.
Ova izjava o odgovornosti se odnosi na svu materijalnu ili bilo koju vrstu štete koja se može dogoditi ukoliko dođe do nekog kvara, kašnjenja, računarskih virusa, nestanka struje ili bilo čega što može privremeno ili trajno da utiče na tehničke promene na sajtu. Firma je odgovorna ukoliko greška nastane nepažnjom zaposlenih na sajtu.
Firma ne garantuje ponašanje svojih korisnika jer je svako odgovoran za svoje ponašanje, kao i akcije na internetu koji je javni prostor za predstavljanje. Svaki oglas ili sadržaj su vidljivi velikom broju korisnika, ali to ne garantuje da će se na primer prodati stan. Korisnik možda neće biti kontaktiran jer to ne zavisi samo od sajta, već i od kvaliteta i vidljivosti sadržaja. Oglas možda nema precizne podatke ili ima nerealne ili netačne podatke i zbog toga nema adekvatnu reakciju korisnika.
Održavanje sistema može dovesti do toga da sajt bude nedostupan kraće vreme.

Jurisdikcija i rešavanje sporova

U navedenom tekstu je veliki broj informacija vezanih za Pravila i uslove korišćenja sajta. Sve što nije navedeno u tekstu, svakako će biti primenjivo ako je u skladu sa propisima Republike Srbije.
Firma i korisnik se obavezuju da će spor pokušati da reše mirnim putem, a ukoiko ne uspeju, sporom će se baviti nadležni organi.
Ukoliko dođe do spora između dva korisnika, bilo fizičkih ili pravnih lica, firma ne snosi nikakvu odgovornost i za taj spor se pretpostavlja da nema nikakve veze sa korišćenjem sajta, osim ako se ne pokaže drugačije.

Ažuriranje uslova korišćenja

Firma ima pravo da bilo kada izmeni ili dopuni Uslove korišćenja i oni će biti javno dostupni na stranici Uslovi korišćenja.
Poslednji put ažurirano: avgust 2021.