Kupovina nekretnine od više suvlasnika - Roommateor

Kupovina nekretnine od više suvlasnika - Roommateor

Nekretnina se najčešće stiče nasleđivanjem. Kada nekretnina ima više naslednika, naslednici postaju suvlasnici nekretnine i imaju pravo da koriste svoj deo nasledstva ili da ga prodaju pod određenim uslovima.
Na sajtu Roommateor pogledaj veliki izbor oglasa za prodaju stanova u Beogradu, prodaju stanova u Novom Sadu i prodaju stanova u Nišu. Oglašivači nekretnina su pouzdani i možete se konsultovati oko svih detalja i obaviti bezbednu prodaju ili kupovinu nekretnine. Većina nekretnina iz ponude imaju jednog vlasnika, oglašivači će svakako potvrditi sve informacije o nekretnine budućem kupcu i pokazati svu potrebnu dokumentaciju.
kupovina-nekretnine-od-vise-suvlasnika

Saglasnost suvlasnika za prodaju

Nekretnina stečena putem nasleđa ili po nekom drugom pravnom osnovu, često ima više suvlasnika. Lica koja su suvlasnici imaju različite planove sa svojim udelom nepokretnosti, tako da se može dogoditi da nisu svi usaglašeni oko prodaje.
U slučaju da se budući kupac opredeli za kupovinu nekretnine koja ima više suvlasnika, potrebno je da dobije saglasnost suvlasnika nekretnine da prodaju udeo nekretnine koji im je dodeljen na osnovu ostavinske rasprave. Nakon pristanka zaključuje se Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ugovor je sličan klasičnom, razlika je u tome što ima više prodavaca nekretnine.

Šta se dešava kada suvlasnici ne mogu da se dogovore oko prodaje nekretnine?

Ukoliko jedan od suvlasnika želi da proda svoj deo, dužan je da drugim suvlasnicima ponudi svoj deo, odnosno da im obezbedi pravo preče kupovine.
U slučaju više suvlasnika, pravo preče kupovine ima suvlasnik koji ima najveći udeo vlasništva. Ukoliko i u ovom slučaju ima više lica, suvlasnik ima pravo da bira kome će prodati svoj deo. Nužno je da se poštuju zakonske odredbe Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa i Zakon o prometu nepokretnosti.

Šta je pravo preče kupovine?

Pravo preče kupovine je obaveza prodavca nekretnine da obavesti određena lica o svojoj nameri o prodaji, uslovima prodaje i da ponudi kupovinu nekretnine pod istim uslovima. Zakonom je regulisano u kojim situacijama prodavac ima navedenu obavezu i ko su lica kojima treba da ponudi kupovinu nepokretnosti.
Obaveza prodavca postoji:
  • U slučaju da je predmet prodaje suvlasnički deo
  • U slučaju da je predmet prodaje poljoprivredno zemljište

Pravo preče kupovine na suvlasnički deo stana ili kuće

Suvlasnik koji namerava da proda svoj suvlasnički deo, dužan je da najpre ponudi kupovinu ostalim suvlasnicima. Kada postoji više suvlasnika nekretnine, ostvarivanje prava preče kupovine ima suvlasnik sa najvećim udelom vlasništva. U slučaju da postoji više lica koja imaju pravo preče kupovine, suvlasnik može odabrati kome će ponuditi svoj deo.

Pravo preče kupovine na poljoprivredno zemljište

Vlasnik koji namerava da proda poljoprivredno zemljište, ima obavezu da ponudi zemljište vlasniku susednog poljoprivrednog zemljišta.
U slučaju da postoji više vlasnika susednog poljoprivrednog zemljišta, prodavac zemljišta treba da ponudi svoje zemljište onom prodavcu čiji se deo pretežnim delom graniči sa njegovim poljoprivrednim zemljištem.
U slučaju da postoji više vlasnika poljoprivrednog zemljišta koje se graniči najvećim delom sa zemljištem prodavca, granične linije su jednake, prednost treba da ima vlasnik zemljišta koje zauzima najveću površinu.

Kada prodavac može prodati nekretninu?

Ponuda nekretnine se šalje preporučenim pismom svim nosiocima prava preče kupovine istovremeno. Nakon što prodavac pošalje preporučeno pismo, imalac prava preče kupovine je dužan da odgovori u roku od 15 dana. Izjava o prihvatanju ponude se šalje preporučenim pismom.
Ukoliko imalac prava preče kupovine ne odgovori u pomenutom vremenskom roku, nekretnina se nudi trećem licu po istim uslovima prodaje. Nakon godinu dana, ako se nekretnina nije prodala, prodavac ponovo pokreće ceo postupak.

Šta ako prodavac ne ponudi nekretninu imaocima prava preče kupovine?

Ukoliko prodavac proda nekretninu bez prethodne ponude imaocima prava preče kupovine, imalac prava preče kupovine ima pravo da tužbom zahteva da se Ugovor o kupoprodaji poništi.
Ukoliko prodavac proda nekretninu po drugačijim uslovima u odnosu na uslove iz ponude, imalac prava preče kupovine može tužbog da zahteva poništenje Ugovora o kupoprodaju nekretnine.

Svi prodavci pristaju na prodaju svoj udela vlasništva

U situaciji da sva lica koja imaju susvojinu pristaju da prodaju deo nekretnine kojim raspolažu, zaključuje se Ugovor o kupoprodaji. Ukoliko je sve regulisano kako treba, kupci neće imati nikakav problem.
Kada su u pitanju suvlasnici, svako od njih će dobiti procentualno iznos koji je predviđen u zavisnosti od udela nekretnine koju su posedovali. Novac se uplaćuje na račun svakog od suvlasnika i suvlasnici će dati izjavu da omogućavaju kupcu da nastavi korišćenje nekretnine bez njihovoh udela. U ovoj situaciji vlasništvo prelazi na kupca i on postaje vlasnik nekretnine u celosti i može je uknjižiti na svoje ime.

Šta ako ne postoji mogućnost deobe nekretnine suvlasnika?

U praksi se dešava da nekretnina nije deljiva, odnosno da suvlasnici treba da prodaju celu nekretninu jer suvlasnici ne mogu prodati samo svoj deo.
Ukoliko suvlasnici ne mogu da prodaju svoj deo nekretnine i neusaglašeni su oko prodaje dela nekretnine i nemoguće je izvršiti deobu, jedini način je da se pošalje predlog sudu da se izvrši civilna deoba. U ovoj situaciji bi sud izvršio prodaju i suvlasnicima bi se podelio novac za njihov udeo. Loša strana ovog izbora je što nekretnina gubi na vrednosti, prodaje se po ceni ispod tržišne vrednosti i samim tim suvlasnicima ova opcija nije nikako isplativa opcija.
Kada je u pitanju kupovina suvlasničkog dela, savetujemo potencijalne kupce da obrate pažnju jer kupovinom ovakve nekretnine i oni postaju suvlasnici sa svojim udelom.
Prilikom kupovine nekretnine, treba obratiti pažnju na dosta toga, jedna od najvažnijih stavki je vlasništvo nad nekretninom. Ako se pitaš kada je najbolje vreme za kupovinu stana, najbolje je kupiti stan kada je potencijalni kupac spreman i kada pronađe odgovarajući stan koji je sređen u smislu vlasništva, ozakonjen i uknjižen. Time će budući vlasnik stana izbeći potencijalne probleme koji mogu nastati tokom korišćenja ili prodaje iste nekretnine.
Objavio: roommateor logo Roommateor.com
Ažurirano:


Podeli blog sa prijateljima