PONUDA ZA AGENCIJE


PAKETI PRETPLATE

Trajanje paketa je mesec dana od dana aktivacije.
Oglasi se umanjuju nakon aktivacije oglasa.
Jednom aktiviran oglas ostaje na sajtu dok ne bude deaktiviran.

PAKET DOBRODOŠLICE!
SVAKA AGENCIJA DOBIJA 50 OGLASA I 2500 RUMEJTORA GRATIS!


BEBA
Broj oglasa Cena
8 880
24 1.330
49 1.720
88 2.110
240 3.180
490 4.420
880 4.420
2400 7.920
4900 12.180
UČENIK
Broj oglasa Broj rumejtora Cena
8 1000 1.880
24 1000 2.330
49 2600 3.800
88 2600 4.190
240 5000 5.440
490 5000 6.680
880 10000 10.350
2400 10000 12.690
4900 10000 17.180
STUDENT
Broj oglasa Broj rumejtora Cena
8 2000 2.830
24 2000 3.330
49 5200 5.880
88 5200 6.270
240 10000 10.180
490 10000 11.420
880 25000 17.850
2400 25000 20.190
4900 25000 24.680

* Navedene cene su prikazane u dinarima i nema dodatnih troškova

UPLATOM 6 MESECI UNAPRED DOBIJA SE 1 MESEC GRATIS
UPLATOM 12 MESECI UNAPRED DOBIJA SE 2 MESECA GRATIS

* U slučaju uplate različitih paketa, popust se odobrava na jeftiniji


Šta sve možeš sa rumejtorima? R

Rumejtori nude mogućnost reklamiranja oglasa i brenda agencije na ovom sajtu.

PROMOCIJE
Top oglas Obojen oglas Oglas na vrhu
100 R 70 R 30 R

* Dodatne usluge se aktiviraju putem rumejtora.

* Trajanje usluge promocije oglasa je 7 dana.


PAKETI RUMEJTORA

U svakom trenutku možeš dopuniti broj R
Mogu se iskoristiti mesec dana od dana aktivacije.

R Cena
1000 2.000
2000 3.600
2600 4.160
5000 7.000
10000 12.000
25000 15.000


U svakom trenutku nas možete kontaktirati na broj
066 559 31 31