Da li si loš cimer?

Da li si loš cimer?

Saznaj da li si loš cimer na osnovu kratkog testa koji se nalazi na kraju bloga. Test se tiče tvojih navika, osobina i ophođenja prema cimeru.
da-li-si-los-cimer

Cimerska pravila

Trebalo bi da imate cimerska pravila kojih se pridržavate. Tu spada za održavanje stana, ali i organizovanost vezana za plaćanje zajedničkih troškova.

Odgovornost

Reč „odgovornost” potiče od reči „odgovarati” što bi značilo da je odgovorna osoba ona koja odgovara na neko postavljeno pitanje. Ali odgovornost je nešto više od pitanja koja nam postavljaju drugi.
Odgovornošću se smatra proces kada sami preuzimamo dužnost bez uticaja drugih. Ako postupimo neadekvatno u situaciji kada je potrebno da preduzmemo akciju, to može značiti da smo neodgovorni. Nakon neodgovornog postupka prirodno dolazi do osećaja griže savesti. Neodgovotnost može nas koštati tako što će ugroziti nas same kao i druge ljude.

Razgovor

Razgovor je veoma bitan za svaki društveni odnos. Nedostatak razgovora ili dekoncentrisanost u razgovoru nam može doneti posledice, kao što su nerazumevanja, nesuglasice ili svađe. Bitan je i kvalitet razgovora, odnosno kakav rezultat donosi taj razgovor.
Kada razgovaraš sa nekim, veoma je bitno da ga slušaš. Obično kada razgovaramo, skoncentrisani smo na ono što ćemo sledeće reći. Što je nama bitnija tema o kojoj govorimo, više koncentracije ulažemo u naš govor, a dok druga osoba govori štedimo koncentraciju za ono što ćemo sledeće reći.
Nakon nezapamćenog imena, u daljim razgovorima sa našim poznanicima dolazi do nesporazuma, stvaranja i produbljavanja problema od kojih je većina izazvana lošom komunikacijom. U lošu komunikaciju pored lošeg slušanja ubrajamo i loše argumente prilikom razgovora, povišen ton prilikom iznošenja problema i nerazumevanje sagovornika.

Tolerancija

Biti tolerantan znači prihvatiti osobu koja je različita od tebe. Svi se međusobno razlikujemo po više osnova i zato je bitno imati toleranciju za druge ljude. Ova osobina nam može doneti kvalitetniji društveni život, poboljšati kvalitet prijateljstva, cimerskog života kao i porodičnog odnosa. Kada živimo sa nekim, imamo zajednička ali i naša lična pravila, potrebno je naći sredinu. Postojanjem razlika među nama otvara se mogućnost potencijalnih problema.
Cimer će sigurno uraditi nešto što se tebi ne sviđa i ti ćeš to smatrati greškom. Postavlja se pitanje, šta se dešava kada tvoj cimer pogreši? Ne bi trebalo da osuđuješ cimera svaki put kada po tvojoj proceni nešto pogrešno kaže ili uradi. Naravno, ako njegova greška ima uticaj na tvoj život ili tvoje dostojanstvo, onda treba reći. Dobar cimer uglavnom zna da proceni grešku i bez tvog naglašavanja ili preuveličavanja. Loše reagovanje na greške može stvoriti tenziju među vama. Osoba koja je samosvesna zna kada pogreši, zna da popravi grešku ili da se bar izvini.

Prihvatanje grešaka

Ljudi ponekad teško prihvataju kritike. Čak i kada priznaju da su pogrešili, uvek nalaze opravdanje za svoje postupke. Umesto trošenje vremena na pravdanja, bolje je posvetiti pažnju prihvatanju činjenice da smo pogrešili. Kada se greška prihvati, nakon toga dolazi do procesa učenja na greškama, a time unapređujemo svoje osobine. Najlakše je naći opravdanje. Ako te cimer kritikuje, možeš priznati grešku a možeš i okriviti njega. Napad je najbolja odbrana.
Često se dešava da kroz racionalizaciju svojih postupaka moramo prebaciti krivicu na drugu osobu ili objašnjavati svoju grešku kao posledicu nekog spoljašnjeg uticaja. To je potpuno pogrešno, ova osobina je dovoljan razlog da postaneš loš cimer.

Odgovori na pitanja i saznaj da li si dobar cimer

1. Da li se ti pridržavaš cimerskih pravila?

Uvek se pridržavam pravila
Uglavnom se pridržavam pravila
Retko kada se pridržavam pravila
Nikada, ja živim bez pravila

2. Da li si odgovoran cimer?

Ponašam se veoma odgovorno
Uglavnom se ponašam odgovorno
Ponekad postupim neodgovorno
Odgovornost mi je nevažna

3. Kako ti razgovaraš sa cimerom?

Uvek saslušam i razumem šta mi cimer govori
Saslušam cimera i uglavnom se razumemo
Ponekad pričamo ali se ne razumemo, nismo na istoj talasnoj dužini
Skoro nikada ne razgovoram sa cimerom

4. Koliko si tolerantna osoba kada cimer pogreši?

Uvek tolerišem cimerovo ponašanje
U suštini sam tolerantan cimer ali do određene granice
Nisam baš tolerantna osoba, često se posvađam sa cimerom zbog njegove greške
Uopšte nemam tolerancije za cimera

5. Kako prihvataš kada te cimer kritikuje?

Uvek se izvinim ako me cimer kritikuje sa razlogom
Uglavnom se izvinim ako me kritikuje sa razlogom
Retko kada se izvinjavam
Nikada se ne izvinjavam za svoje postupke
Objavio: roommateor logo Roommateor.com
Ažurirano:


Šta da radiš kada...
5 stvari koje treba...